Alle kennis in huis voor een optimale loonadministratie

Een administratie die voor je werkt

Met advies op maat op het juiste moment

In de loonadministratie staat alles wat nodig is om een correcte berekening de maken van de loonafspraken die je als werkgever maakt met jouw werknemer. Belangrijk, want zo weet iedereen waar hij aan toe is, wat hij ontvangt en wat de kosten zijn. En, zeker zo belangrijk, als werkgever moet je voldoen aan alle wettelijke verplichtingen zoals betalingen aan Belastingdienst en bijvoorbeeld pensioenfondsen. Ook dat zie je terug in de administratie.

Jij wilt overzicht én advies op het moment dat jij het nodig hebt. Onze mensen denken met je mee. Vanuit jou als werkgever, en vanuit de werknemer. We hebben zicht op de veranderende wet- en regelgeving waar jij als werkgever op moet anticiperen.

Loonkosten
beheersing

Loonkosten optimaal afstemmen en gebruikmaken van subsidies waar het kan.

Jarenlange ervaring

30 jaar ervaring in het structureren van de loonadministratie.

Alert op veranderingen

Wij hebben wijzigingen in beeld en informeren jou wanneer nodig.

beeld-diensten-financiele planning

Een salarisadministratie maak je samen

Door jarenlange ervaring gevormd

Je wilt je niet iedere maand opnieuw zorgen maken over de juiste en tijdige uitbetaling van het salaris. Dat moet gewoon goed geregeld zijn. Het is je plicht. Een complexe verplichting, dat wel. Waarbij je moet weten wat je doet. De specialisten van Payroll & HRM office nemen het werk voor je uit handen. Natuurlijk blijf je als ondernemer betrokken en denken wij met je mee over de beheersing van de loonkosten en eventuele gebruikmaking van subsidies.

Ook een loonadministratie die voor je werkt?

Van ingewikkeld naar overzicht

Ondernemen met rust

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao geldt voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of bedrijfstak en als werkgever ben je verplicht deze cao toe te passen. Het kan best ingewikkeld zijn, want welke elementen hebben invloed op deze contracten? En hoe houd je in de gaten wanneer en welke wijzigingen er zijn in de cao die van toepassing is?

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor onrust kan zorgen. Maar dat hoeft niet. Wij hebben alle cao’s in beeld en kennen de historische context, zodat we eventuele wijzigingen kunnen plaatsen en direct toepassen.

Monitoren

Alle cao’s in beeld en inzicht en overzicht van de regelingen.

Signaleren

Proactief signaleren van veranderingen en bespreken van consequenties

Toepassen

Doorvoeren van aanpassingen in de administratie en overeenkomsten.

beeld-diensten-fiscaal-advies

Makkelijk maken, wat moeilijk lijkt

Zodat jij kunt blijven ondernemen

In Nederland kennen we een paar 100 verschillende cao’s. En alle relevante elementen uit deze cao’s moeten doorgevoerd worden in de afspraken die een werkgever heeft met zijn werknemer. Het is namelijk een verplichting om de cao toe te passen in de organisatie, daar heb je niks in te kiezen. En als er veranderingen zijn, dan vraagt dat aanpassingen in de administratie en arbeidsovereenkomst. Wij geven jou inzicht en advies over veranderingen en benodigde aanpassingen, zodat jij kunt doen waar je goed in bent: ondernemen!

Weten waar je aan toe bent

Advies als jij dat nodig hebt

Als je mensen in dienst hebt, krijg je vanzelf te maken met arbeidsrecht. Dit zijn namelijk de ‘spelregels’ die gelden tussen werknemer en werkgever. Wij staan jou als werkgever bij om die spelregels op een juiste manier toe te passen. Niet alles wat je wilt kan, je loopt wellicht tegen grenzen aan. Wij laten je die grenzen zien en zorgen dat alles binnen de grenzen wordt afgesproken.

Wij adviseren je over het vormgeven van de arbeidsovereenkomsten binnen jouw bedrijf en stellen deze voor je op als jij dit wilt. Onze arbeidsovereenkomsten zijn gebaseerd op door juristen getoetste overeenkomsten. Daarmee heb je juridisch houdbare en onderbouwde documenten in handen, waar je op kunt vertrouwen en waar alle partijen rechten aan kunnen ontlenen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is!

Jarenlange ervaring

30 jaar ervaring in advisering rondom dienstverband en ontslag.

Richting geven

Weten wat en waarom je iets doet en daarnaar handelen.

Advies en uitvoering

Van adviseren over tot opstellen van overeenkomsten.

beeld-diensten-jaarrekening

Vraagstukken opgelost

Met de specialisten van Payroll & HRM

Wist je dat je geen proeftijd van 3 maanden mag hanteren? En dat je bij een arbeidsovereenkomst van korter dan 6 maanden helemaal geen proeftijd kunt afspreken? Zomaar twee arbeidsrechtelijke regels waar je je als werkgever aan moet houden. Ingewikkeld? Dat begrijpen we. Alles hangt namelijk met elkaar samen. Een verandering in de regelgeving, heeft in sommige gevallen direct effect op iets anders in de organisatie. We staan je dan ook bij met duidelijke uitleg en helder advies rondom het aannemen en ontslaan van werknemers. Ook bij andere zaken die voorkomen tijdens een dienstverband zijn we jouw sparringpartner en geven we je graag een oplossing. Zodat je weet waarom je iets moet doen op een bepaald moment.

Jouw sparringpartner bij personeelszaken

Specialisten met grip op de zaak

Gemotiveerd personeel is een groot goed! Daar moet je zuinig op zijn. Maar hoe zuinig je ook bent op jouw mensen, ook jij loopt vast weleens tegen vragen en problemen aan. Zaken waarbij je goed advies wel kunt gebruiken.

Wij werken samen met een netwerk aan partners die wij inzetten wanneer wij een specialistische vraag zelf niet kunnen beantwoorden. Daarbij houden wij de regie en wijzen jou de weg naar het juiste antwoord of de oplossing van een probleem. Wij maken de vertaling tussen jou, onze klant én ons netwerk en vinden voor jou de partij die bij je past.

Kritische sparringpartner

Wij nemen de regie in de zoektocht naar antwoorden en oplossingen.

Groot netwerk

Altijd een oplossing in ons netwerk met specialisten die voor jou aan de slag gaan.

Ontzorgen en zekerheid

Vragen beantwoord door specialisten.

beeld-diensten-strategisch-advies

De partner met een breed netwerk

Altijd een antwoord

De markt verandert voortdurend en als werkgever moet je hierin mee. Krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, stroomlijnen van personeelszaken en vragen op het gebied van Arbo-onderwerpen. Allemaal zaken waar je tegenaan kunt lopen in het werkgeverschap. Dan is het fijn als je een adviseur hebt waarbij je dit soort vragen kwijt kunt. Zo vind je in ons een stabiele sparringpartner.

Personeelsadvies nodig?